Vereisten voor een zakenvisum voor India Vereisten zakenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Machinaal leesbaar zijn
  • Tenminste zes maanden geldig zijn bij aanvraag van het visum
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 2. Aantoonbaar inwonerschap

  Een recto verso kopie van uw identiteitskaart

 3. Aantoonbaar adres

  Een recente energierekening. Deze moet:

  • Een huurovereenkomst of een gas, elektriciteit, vaste lijn, belastingen, of waterrekening zijn.
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • Het Belgische of Luxemburgse woonadres van de aanvrager vermelden

 4. Pasfoto

  De ambassade vereist pasfoto's. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt via de volgende link http://cibtvisas.be/photo-service.php  CIBTvisas zal vervolgens uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.

   

  U kunt ook zelf twee officiële kleurenpasfoto's opsturen die los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto's moeten recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 50mm bij 50mm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

 5. Introductiebrief

  Een introductiebrief van de werkgever in België is vereist. Maak gebruik van onze Digitale Introductiebrief service om er zeker van te zijn dat de introductiebrief voldoet aan de specifieke vereisten van de ambassade. Ga naar http://cibtvisas.be/bcl-order om de aanvraag te beginnen.

  U kunt ook gebruikmaken van de voorbeeld introductiebrief die u hier terugvindt. Zorg ervoor dat u exact dezelfde bewoording en formaat gebruikt om risico op afwijzing en daarmee een langere verwerkingstijd te voorkomen.
  Alle introductiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

 6. Uitnodigingsbrief

  Een uitnodigingsbrief van het te bezoeken bedrijf in India. De brief moet:

  • Geadresseerd zijn aan de ambassade van India in Brussel
  • Geschreven zijn op briefpapier van het bedrijf
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • De paspoort details van de aanvrager vermelden
  • De reden van de reis vermelden
  • Het aantal inreizen en de lengte van het visum vermelden. Let op: voor zaken moet u steeds een multiple entry visum voor 1 jaar aanvragen
  • De locatie van het te bezoeken bedrijf vermelden
  • Stempel en handtekening van het te bezoeken bedrijf

 7. Fotokopie van het aanvraagmateriaal

  Een fotokopie van de volgende documenten die aangeleverd moeten worden bij CIBTvisas:

  • De informatiepagina van het paspoort van de aanvrager
  • Kopie van een eerder visum, indien dit zich in het huidige paspoort bevindt

 8. Aanvraagformulier

  Een volledig ingevuld online aanvraagformulier is vereist. Dit formulier moet:

  • Ingevuld worden op: http://indianvisaonline.gov.in/visa/
  • Zonder spelfouten worden ingevuld.
  • De voor- en achternaam in de juiste velden hebben staan.
  • De kaartnummer van uw Belgische identiteitskaart vermelden bij 'Citizenship / National ID No'.
  • Het emailadres en mobiele telefoonnummer van de aanvrager bevatten.
  • Een originele handtekening bevatten
  • Ondertekend zijn op twee plaatsen. Eén keer onder de foto in het daarvoor bestemde veld en één keer rechts onderaan op de tweede pagina.
  • Ingediend worden zonder correcties handmatig aan te brengen. 
  • Toegestuurd worden binnen de 30 werkdagen.

  Het invullen van het online visumaanvraagformulier kan een tijdrovend en gecompliceerd karwei zijn. U kunt dit aan ons uitbesteden door gebruik te maken van de India Documenten Voorbereiding Service. Het tarief is €25.00. Daarnaast gelden de tarieven voor de overige diensten die u afneemt.
  In het CIBTvisas-aanvraagpakket vindt u een formulier voor de India Documenten Voorbereiding Service. Beantwoord álle vragen op dit formulier.

  Stuur uw hele aanvraag, met alle vereisten en uw paspoort naar CIBTvisas vóór 14.00 uur zodat wij dezelfde dag nog uw aanvraag online kunnen plaatsen. Zodra wij het online visumaanvraag-formulier voor u hebben ingevuld, sturen wij u een e-mail met het aanvraagformulier.
  Aangezien de ambassade een originele handtekening vereist, dient u het getekende formulier per post of koerier te retourneren aan CIBTvisas.

 9. Algemene en reizigersverklaring

  Een volledig ingevulde en ondertekende algemene verklaring en een ondertekende verklaring waarin staat dat de reiziger niet een land heeft bezocht dat geïnfecteerd was/is met Ebola, zijn benodigd

 10. Autorisatie

  Een door de reiziger ingevuld en ondertekend Autorisatieformulier. U dient CIBTvisas in te vullen als bedrijf dat u toestemming geeft om uw visumaanvraag in te dienen. U vindt het formulier in het CIBTvisas aanvraagpakket.

 11. Aanvullend formulier – zaken

  Een volledig ingevuld en ondertekend aanvullend formulier voor zaken is benodigd. Een exemplaar is opgenomen in het CIBTvisas aanvraagpakket

 12. CIBTvisas-orderformulier

  Stuur het CIBTvisas orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat CIBTvisas uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 13. Aanvragers die buiten België wonen

  Wanneer u de Belgische of Luxemburgse nationaliteit heeft maar niet in Belgie woont, gelieve dan een aanvullend formulier in te vullen, genaamd ‘Fax Message’. Dit aanvullend formulier kan u vinden in het CIBTvisas aanvraagpakket.

  De procedure met dit document duurt minstens 10 - 12 werkdagen

 14. Nieuwe Belgische of Luxemburgse ingezetenen

  Als de aanvrager korter dan twee jaar in België of Luxemburg woont, dan is een volledig ingevuld 'Fax Message' formulier benodigd. Deze treft u aan in het CIBT- visumaanvraagpakket en moet met blokletters woren ingevuld.

  Gelieve te noteren dat u bij gebruik van dit formulier zowel op de 'Fax message' als op het visumaanvraagformulier bij "permanent address" het laatste adres dient in te vullen van uw land van herkomst.

  Houdt u er rekening mee dat de consulaire verwerkingstijd minimaal 5 werkdagen extra is. Extra consulaire kosten van € 32,-  per visumaanvraag zijn van toepassing.

 15. Verwerkingskosten

  Het Indiase Visa application center vraagt een bijkomende extra 'SMS fee' van 3,31 euro exclusief BTW voor alle visumaanvragen.
  Dit bedrag zal aangerekend worden zodra uw visum uitgegeven is.

 16. Reiziger Registratieservice (aanbevolen)

  Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Belgische reizigers aan om zich te registreren bij de ambassade in de landen die zij zullen bezoeken.

  Laat CIBTvisas uw reis registreren bij het ministerie van Buitenlandse zaken zodat u met een gerust hart op reis kan gaan. Registratie houdt in dat de Belgische ambassade in het land van bestemming op de hoogte zal zijn van uw reisplannen en dat u bent ingeschreven in het crisis registratiesysteem. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken in België kan dan, in geval van nood, zo snel mogelijk contact met u opnemen.

  Om van deze optionele service gebruik te maken moet u het registratieformulier invullen dat u in het aanvraagpakket terug zal vinden en deze vervolgens naar ons opsturen samen met alle andere benodigdheden.

Vereisten voor een toeristenvisum voor India Vereisten toeristenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Machinaal leesbaar zijn
  • Tenminste zes maanden geldig zijn bij aanvraag van het visum
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 2. Aantoonbaar inwonerschap

  Een recto verso kopie van uw identiteitskaart

 3. Aantoonbaar adres

  Een recente energierekening. Deze moet:

  • Een huurovereenkomst of een gas, elektriciteit, vaste lijn, belastingen, of waterrekening zijn.
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • Het Belgische of Luxemburgse woonadres van de aanvrager vermelden

 4. Pasfoto

  De ambassade vereist pasfoto's. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt via de volgende link http://cibtvisas.be/photo-service.php  CIBTvisas zal vervolgens uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.

   

  U kunt ook zelf twee officiële kleurenpasfoto's opsturen die los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto's moeten recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 50mm bij 50mm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

 5. Fotokopie van het aanvraagmateriaal

  Een fotokopie van de volgende documenten die aangeleverd moeten worden bij CIBTvisas:

  • De informatiepagina van het paspoort van de aanvrager
  • Kopie van een eerder visum, indien dit zich in het huidige paspoort bevindt

 6. Aanvraagformulier

  Een volledig ingevuld online aanvraagformulier is vereist. Dit formulier moet:

  • Ingevuld worden op: http://indianvisaonline.gov.in/visa/
  • Zonder spelfouten worden ingevuld.
  • De voor- en achternaam in de juiste velden hebben staan.
  • De kaartnummer van uw Belgische identiteitskaart vermelden bij 'Citizenship / National ID No'.
  • Het emailadres en mobiele telefoonnummer van de aanvrager bevatten.
  • Een originele handtekening bevatten
  • Ondertekend zijn op twee plaatsen. Eén keer onder de foto in het daarvoor bestemde veld en één keer rechts onderaan op de tweede pagina.
  • Ingediend worden zonder correcties handmatig aan te brengen. 
  • Toegestuurd worden binnen de 30 werkdagen.

  Het invullen van het online visumaanvraagformulier kan een tijdrovend en gecompliceerd karwei zijn. U kunt dit aan ons uitbesteden door gebruik te maken van de India Documenten Voorbereiding Service. Het tarief is €25.00. Daarnaast gelden de tarieven voor de overige diensten die u afneemt.
  In het CIBTvisas-aanvraagpakket vindt u een formulier voor de India Documenten Voorbereiding Service. Beantwoord álle vragen op dit formulier.

  Stuur uw hele aanvraag, met alle vereisten en uw paspoort naar CIBTvisas vóór 14.00 uur zodat wij dezelfde dag nog uw aanvraag online kunnen plaatsen. Zodra wij het online visumaanvraag-formulier voor u hebben ingevuld, sturen wij u een e-mail met het aanvraagformulier.
  Aangezien de ambassade een originele handtekening vereist, dient u het getekende formulier per post of koerier te retourneren aan CIBTvisas.

 7. Autorisatie

  Een door de reiziger ingevuld en ondertekend Autorisatieformulier. U dient CIBTvisas in te vullen als bedrijf dat u toestemming geeft om uw visumaanvraag in te dienen. U vindt het formulier in het CIBTvisas aanvraagpakket.

 8. Algemene en reizigersverklaring

  Een volledig ingevulde en ondertekende algemene verklaring en een ondertekende verklaring waarin staat dat de reiziger niet een land heeft bezocht dat geïnfecteerd was/is met Ebola, zijn benodigd

 9. CIBTvisas-orderformulier

  Stuur het CIBTvisas orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat CIBTvisas uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 10. Nieuwe Belgische of Luxemburgse ingezetenen

  Als de aanvrager korter dan twee jaar in België of Luxemburg woont, dan is een volledig ingevuld 'Fax Message' formulier benodigd. Deze treft u aan in het CIBT- visumaanvraagpakket en moet met blokletters woren ingevuld.

  Gelieve te noteren dat u bij gebruik van dit formulier zowel op de 'Fax message' als op het visumaanvraagformulier bij "permanent address" het laatste adres dient in te vullen van uw land van herkomst.

  Houdt u er rekening mee dat de consulaire verwerkingstijd minimaal 5 werkdagen extra is. Extra consulaire kosten van € 32,-  per visumaanvraag zijn van toepassing.

 11. Double entry visum aanvragen

  Een visum double entry is zes maanden geldig, waarvan u drie maanden in India mag verblijven. Een double entry is bedoeld om te kunnen reizen naar een buurland van India, niet om terug te keren naar België tussen uw eerste en tweede entry

 12. Verwerkingskosten

  Het Indiase Visa application center vraagt een bijkomende extra 'SMS fee' van 3,31 euro exclusief BTW voor alle visumaanvragen.
  Dit bedrag zal aangerekend worden zodra uw visum uitgegeven is.

 13. Ouderlijke toelating

  Eén ingevulde en ondertekende ouderlijke toestemming is nodig voor minderjarigen of studenten die naar India reizen. U vindt het document in het aanvraagpakket.

 14. Bijzondere Regio's

  Reizigers die een bezoek brengen aan Leh of Ladakh dienen het reisplan mee op te sturen. De ambassade zal dan een bijkomende reistoestemming afleveren

 15. Studenten

  Als de aanvrager korter dan twee jaar in België of Luxemburg woont, dan is een volledig ingevuld 'Fax Message' formulier benodigd. Deze treft u aan in het CIBT- visumaanvraagpakket en moet met blokletters woren ingevuld.

  Gelieve te noteren dat u bij gebruik van dit formulier zowel op de 'Fax message' als op het visumaanvraagformulier bij "permanent address" het laatste adres dient in te vullen van uw land van herkomst.

  Houdt u er rekening mee dat de consulaire verwerkingstijd minimaal 5 werkdagen extra is. Extra consulaire kosten van € 32,-  per visumaanvraag zijn van toepassing.

  Voor studenten zal de verwerkingstijd van de visumaanvraag langer zijn. Het visum zal ook pas afgegeven worden nadat de student op het consulaat is verschenen voor een interview. De student zal hiervoor een uitnodiging ontvangen van het consulaat. CIBTvisas raadt studenten aan hun visumaanvraag ruim voor vertrek op te starten.

 16. Aanvragers die buiten België wonen

  Wanneer u de Belgische of Luxemburgse nationaliteit heeft maar niet in Belgie woont, gelieve dan een aanvullend formulier in te vullen, genaamd ‘Fax Message’. Dit aanvullend formulier kan u vinden in het CIBTvisas aanvraagpakket.

  De procedure met dit document duurt minstens 10 - 12 werkdagen

 17. Reiziger Registratieservice (aanbevolen)

  Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Belgische reizigers aan om zich te registreren bij de ambassade in de landen die zij zullen bezoeken.

  Laat CIBTvisas uw reis registreren bij het ministerie van Buitenlandse zaken zodat u met een gerust hart op reis kan gaan. Registratie houdt in dat de Belgische ambassade in het land van bestemming op de hoogte zal zijn van uw reisplannen en dat u bent ingeschreven in het crisis registratiesysteem. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken in België kan dan, in geval van nood, zo snel mogelijk contact met u opnemen.

  Om van deze optionele service gebruik te maken moet u het registratieformulier invullen dat u in het aanvraagpakket terug zal vinden en deze vervolgens naar ons opsturen samen met alle andere benodigdheden.

India visum

Wilt u weten hoe een visum voor India eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor India om te zien welke informatie het bevat.

Voorbeeldvisum India bekijken

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed...Gebruik de CIBTvisas ophaaldienst.  Een koerier van CIBT haalt uw documenten op, waar u ook bent. Onze snelle en simpele service garandeert dat uw visumaanvraag binnen een werkdag bij de ambassade ligt.

Bel 0902 150 45 (0,75 cents / min) om een afhaalafspraak te maken.

Kies voor CIBTvisas

Snel. CIBTvisas biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van CIBTvisas helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. CIBTvisas waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.