Legalisaties

CIBTvisas zorgt voor een snelle, eenvoudige en veilige legalisatie van uw documenten. Legalisatie is de naam van het proces waarmee de echtheid en rechtsgeldigheid wordt vastgesteld van documenten die door de overheid zijn uitgegeven. Bij het internationale zakelijke verkeer is het cruciaal om over de juiste documentatie te beschikken. Buitenlandse overheden vereisen veelal dat Belgische documenten gelegaliseerd zijn, voordat u ze kunt gebruiken om zaken te doen.

CIBTvisas biedt een snelle en eenvoudige manier om uw documenten te laten legaliseren

  1. De Haagse conventie – legaliseer uw documenten. CIBTvisas haalt de complexiteit uit het legalisatieproces. Ongeveer 50 landen hebben het zgn. Apostilleverdrag van de Haagse conventie van 1961 getekend. Dit Apostilleverdrag vereenvoudigt het legalisatieproces van documenten. Meer informatie
  2. Ministerie van Buitenlandse Zaken. Om officiële documenten in het buitenland te kunnen gebruiken, moet hun authenticiteit bevestigd zijn met een zgn. apostille. CIBTvisas kan deze apostille namens u aanvragen. Meer informatie
  3. Notarisatie. Notarisatie is het proces van controle op de feiten zoals deze in een document staan vermeld. Documenten die u in een ander land wilt gebruiken, moeten vaak genotariseerd worden voordat u ze kunt inbrengen. CIBTvisas assisteert bij de notarisatie via onze vaste notaris om te waarborgen dat uw documenten worden beschouwd als inhoudelijk correct en rechtsgeldig in het land waar u ze wilt gebruiken. Wilt u meer weten over het legaliseren van documenten, neem dan contact via e-mail legalisation@cibtvisas.be of bel 0902 150 45 (0,75 cents / min).

Veelgebruikte documenten die doorgaans moeten worden gelegaliseerd

Ieder land stelt zijn eigen eisen, afhankelijk van het type document en het doel waarvoor u het wilt gebruiken. Zo kan een buitenlandse overheid verlangen dat een document is genotariseerd en is gelegaliseerd door een rechtbank, de Kamer van Koophandel, het ministerie van Justitie, ministerie van Buitenlandse Zaken en meestal de ambassade van het land om de echtheid en rechtsgeldigheid te waarborgen. De onderstaande documenten moeten doorgaans worden gelegaliseerd om in het buitenland gebruikt te kunnen worden:

Aandeelhoudersbesluit

Adoptiepapieren

Analysecertificaat

Arbeidsovereenkomst

Bewijs van herkomst

Deed of Assignment / akte van cessie

Exportcertificaten

Facturen

Geboorteakte, geregistreerd partnerschap, trouwakte

Letter of Intent / intentieverklaring

Medische documenten

Merkenregistraties

Opleidingscertificaten

Oprichtingsakte vennootschappen

Oprichtingsakte onderneming

Oprichtingsakte stichting

Patenten / octrooien

Stichtingsoorkonde

Vaccinatiecertificaten

Bewijs van goed gedrag en zeden

Veterinaire Certificaten

Volmachten

Woonplaatsverklaring

Zakelijk contract

 

Wilt u meer weten over het legaliseren van documenten via CIBTvisas, neem dan contact op met onze afdeling Legalisaties per e-mail legalisation@cibtvisas.be of bel 0902 150 45 (0,75 cents / min).

Gaat u naar Australië?

Vraag in enkele seconden uw elektronisch visum voor Australië online aan.

Met een ETA kunt u zo vaak u wilt naar Australië reizen, binnen 12 maanden na de uitgiftedatum.

Vraag nu een ETA aan

Kies voor CIBTvisas

Snel. CIBTvisas biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van CIBTvisas helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. CIBTvisas waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.