Maak nu gebruik van CIBTvisas

 1. De snelheid.  CIBTvisas is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Congo-Kinshasa. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Congo-Kinshasa.
 2. Het gemak.  CIBTvisas, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Congo-Kinshasa te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Congo-Kinshasa om visa te verkrijgen voor inwonenden van België.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een Congo-Kinshasa-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Congo-Kinshasa-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Vereisten voor een zakenvisum voor Congo-Kinshasa Vereisten zakenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Visumvoorwaarden

  Aanvragers moet het land binnen drie maanden na afgifte van het visum inreizen.

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Een jaar na aankomstdatum nog geldig zijn
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 3. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 4. Aantoonbaar inwonerschap

  Bewijs dat u in België of Luxemburg woont. Dit bewijs moet:

  • Een recto verso kopie zijn van uw identiteitskaart

  of

  • Een recto verso kopie zijn van een verblijfsvergunning.

 5. Aantoonbare goedkeuring

  Een goedkeuringsbrief, afgegeven door de immigratiedienst in het land van bestemming.

 6. Uitnodigingsbrief

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • De paspoort details van de aanvrager vermelden
  • De reden van de reis vermelden
  • Het aantal inreizen en de lengte van het visum vermelden
  • De locatie van het te bezoeken bedrijf vermelden
  • Stempel en handtekening van het te bezoeken bedrijf
  • Gelegaliseerd worden door het aangewezen Ministerie of door een lokale overheid 

 7. Uittreksel Strafregister

  Het originele exemplaar van het uittreksel uit het Strafregister (het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden) is vereist.

 8. Gele Koortsboekje

  U dient uw origineel Gele Koorts Boekje op zak te hebben bij aankomst. U dient het echter niet op te sturen voor uw visumaanvraag

 9. Kopie van de informatiepagina van het paspoort

  Een duidelijke fotokopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 10. Aanvraagformulier

  Twee volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren.

 11. CIBTvisas-orderformulier

  Stuur het CIBTvisas orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat CIBTvisas uw gehele aanvraag heeft afgerond.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Congo-Kinshasa Vereisten toeristenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Visumvoorwaarden

  Aanvragers moet het land binnen drie maanden na afgifte van het visum inreizen.

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Een jaar na aankomstdatum nog geldig zijn
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 3. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 4. Aantoonbaar inwonerschap

  Bewijs dat u in België of Luxemburg woont. Dit bewijs moet:

  • Een recto verso kopie zijn van uw identiteitskaart

  of

  • Een recto verso kopie zijn van een verblijfsvergunning.

 5. Aantoonbare goedkeuring

  Een goedkeuringsbrief, afgegeven door de immigratiedienst in het land van bestemming.

 6. Bewijs van het reisarrangement

  Bewijs van reisarrangement. Dit moet aangeleverd worden als:

  • Een hotelbevestiging gelegaliseerd door het plaatselijk gemeentebestuur
   of
  • Een uitnodigingsbrief gelegaliseerd door het plaatselijk gemeentebestuur

 7. Aantoonbare financiële zekerheid

  Een bewijs van aantoonbare financiële zekerheid in de vorm van:

  • Loonbrieven of salarisstrookjes van de laatste 3 maanden

             of

         

  • Een recent bankafschrift van de aanvrager


 8. Uittreksel Strafregister

  Het originele exemplaar van het uittreksel uit het Strafregister (het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden) is vereist.

 9. Gele Koortsboekje

  U dient uw origineel Gele Koorts Boekje op zak te hebben bij aankomst. U dient het echter niet op te sturen voor uw visumaanvraag

 10. Kopie van de informatiepagina van het paspoort

  Een duidelijke fotokopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 11. Aanvraagformulier

  Twee volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren.

 12. CIBTvisas-orderformulier

  Stuur het CIBTvisas orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat CIBTvisas uw gehele aanvraag heeft afgerond.