Vraag een visum aan voor Myanmar

Vereisten voor een toeristenvisum voor Myanmar Vereisten toeristenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Aanvraagprocedure

  Aanvragen zijn onderhevig aan goedkeuring van de immigratieautoriteiten in Myanmar. Dit proces kan tot 2 maanden duren. Houdt U hier rekening mee bij het indienen van uw aanvraag.

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na aankomstdatum
  • Minstens één lege visumpagina bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 3. Fotokopie van het aanvraagmateriaal

  Een duidelijke fotokopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 4. Pasfoto

 5. Bewijs van het reisarrangement

  Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

  • Een kopie van een vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket
  • Een hotelbevestiging

 6. Aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Dit formulier moet:

  • Ingevuld worden in blokletters (kapitalen)
  • Ingevuld worden met zwarte of blauwe inkt

 7. Werkervaringsverklaring

  Een verklaring waarin u aangeeft wat uw werkzaamheden zijn geweest. Deze verklaring moet:

  • Volledig ingevuld zijn
  • Ondertekend zijn

 8. CIBTvisas-orderformulier

  Stuur het CIBTvisas orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat CIBTvisas uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 9. Visumgeldigheid

  Dit visum is drie maanden geldig en geeft recht op een enkele inreis waarna maximaal 28 dagen mag worden verbleven.

Vereisten voor een zakenvisum voor Myanmar Vereisten zakenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Aanvraagprocedure

  Aanvragen zijn onderhevig aan goedkeuring van de immigratieautoriteiten in Myanmar. Dit proces kan tot 2 maanden duren. Houdt U hier rekening mee bij het indienen van uw aanvraag.

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na aankomstdatum
  • Minstens één lege visumpagina bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 3. Aantoonbaar inwonerschap

  Een recto verso kopie van de verblijfsvergunning in België

 4. Fotokopie van het aanvraagmateriaal

  Een duidelijke fotokopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 5. Pasfoto

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 6. Introductiebrief

  Een introductiebrief van de werkgever in België is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Belgisch adres. Een voorbeeld Introductiebrief vindt u hier terug.

  Alle introductiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug.

 7. Uitnodigingsbrief

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. Een kopie is toegestaan. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De reden van de reis specificeren
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De benodigde duur van het visum bevatten
  • Stempel en handtekening bevatten van het te bezoeken bedrijf

 8. Bewijs van het reisarrangement

  Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

  • Een kopie van een vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket
  • Een hotelbevestiging

 9. Werkervaringsverklaring

  Een verklaring waarin u specificeert wat uw werkzaamheden zijn geweest. Een voorbeeld treft u aan in het CIBTvisas-aanvraagpakket. Deze verklaring moet:

  • Volledig ingevuld zijn
  • Ondertekend zijn

 10. Details bedrijfsregistratie

  Een kopie van het certificaat waaruit officiële registratie bij de betreffende autoriteiten blijkt

 11. Visumgeldigheid

  Dit visum geeft recht op een verblijf van maximaal 70 dagen.

 12. Aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Dit formulier moet:

  • Ingevuld worden in blokletters (kapitalen)
  • Ingevuld worden met zwarte of blauwe inkt

 13. CIBTvisas-orderformulier

  Stuur het CIBTvisas orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat CIBTvisas uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 14. Multiple entry-aanvragers

  Het aanvragen van een visum voor meerdere inreizen (multiple entry) is alleen mogelijk als de aanvrager een visum kan tonen van een eerder bezoek aan dit land. Het mag een kopie van een vorig visum zijn.

Aanvullende informatie

Maak nu gebruik van CIBTvisas

 1. De snelheid.  CIBTvisas is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Myanmar. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Myanmar.
 2. Het gemak.  CIBTvisas, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Myanmar te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Myanmar om visa te verkrijgen voor inwonenden van België.
 3. Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?

  Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.
 4. Heeft u mijn paspoort nodig voor een Myanmar-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?

  Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Myanmar-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.