Maak nu gebruik van CIBTvisas

 1. De snelheid.  CIBTvisas is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Rusland. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Rusland.
 2. Het gemak.  CIBTvisas, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Rusland te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Rusland om visa te verkrijgen voor inwonenden van België.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een Rusland-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Rusland-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Vereisten voor een zakenvisum voor Rusland Vereisten zakenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Zes maanden na vervaldatum van het visum nog geldig zijn
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 2. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten

 3. Introductiebrief

  Een introductiebrief van de werkgever in België is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Belgisch adres. Een voorbeeld Introductiebrief vindt u hier terug.

  Alle introductiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug.
  In aanvulling op de tekst zoals vermeld in de voorbeeld introductiebrief, moet uw introductiebrief ook:

  • Het doel van de reis tot in detail vermelden
  • Het BTW nummer van het bedrijf vermelden
  • Een korte omschrijving bevatten van de bedrijfsactiviteiten

 4. Uitnodigingsbrief

  Eén van onderstaande drie typen uitnodigingen is vereist:

  Een uitnodigingsbrief van het Russische bedrijf waar de reiziger op bezoek gaat. Een kopie is toegestaan. Deze brief moet:

  • In het Russisch geschreven zijn
  • Geprint zijn op briefpapier van het Russische bedrijf
  • Het 10-cijferig INN-nummer en de datum van afgifte vermelden
  • De naam van de reiziger vermelden, zoals vermeld in paspoort
  • Het paspoortnummer en de vervaldatum van het paspoort van de reiziger vermelden
  • De verblijfsduur en het aantal inreizen vermelden
  • De bedrijfsactiviteiten van het Russische bedrijf vermelden
  • Vermelden wat de werkzaamheden zijn van het bedrijf in Rusland
  • Ondertekend en gestempeld zijn (rond stempel) door een Directeur of CEO, handtekeningen van middenmanagement worden niet geaccepteerd
  • Gericht zijn aan het consulaat in Brussel
  • Een aanvaarding van financiële verantwoordelijkheid voor de immigratie-, reis- en verblijfskosten van de aanvrager bevatten


  Aanvragen die met dit type uitnodiging worden ingediend komen niet in aanmerking voor een spoedprocedure; de minimum verwerkingstijd voor een single of double entry visum is 7 á 8 werkdagen en voor een multiple entry visum 12 werkdagen

  Of

  Het te bezoeken bedrijf in Rusland moet voor de reiziger een Letter of Invitation (LOI) aanvragen bij de Federal Migration Service (FMS) in Rusland. Dit is een bruin A5-document. Het originele document moet meegestuurd worden met de visumaanvraag.


  Of

  Het te bezoeken bedrijf in Rusland moet voor de reiziger een elektronische uitnodiging (telex) aanvragen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rusland. De telex - met een 5- of 6-cijferig nummer dat nodig is voor de visumaanvraag - wordt rechtstreeks verzonden naar de ambassade. Het telexnummer moet vermeld worden op het visumaanvraagformulier


  CIBTvisas kan de juiste zakelijke uitnodiging voor Rusland voor u verzorgen. Vul het Rusland Orderformulier Zakelijke Uitnodiging volledig in en stuur het ondertekend naar ons op. Dit orderformulier is opgenomen in het CIBTvisas-aanvraagpakket

 5. Bewijsstukken reisverzekering

  Een verklaring van uw verzekeringsmaatschappij. Deze verklaring moet:

  • De datum vermelden van wanneer de overeenkomst is afgesloten
  • Het polisnummer vermelden
  • Het telefoonnummer en adres van de verzekeringsmaatschappij bevatten
  • Vermelden welke medische diensten en transport gedekt worden
  • Vermelden dat de reiziger gedekt is voor medische evacuatie en repatriëring in geval van overlijden
  • Vermelden dat de verzekering wereldwijd geldig is inclusief Rusland of geldig is in Europa inclusief Rusland
  • De handtekening en stempel van de verzekeraar bevatten
  • Vermelden dat de polis een minimale dekkingssom heeft van €30000
  • De volledige naam van de reiziger vermelden, zoals vermeld in paspoort
  • In het Engels, Frans of Russisch geschreven zijn


  De ambassade eist dat de verklaring ook aantoont dat de geldigheidsduur van de verzekering minstens net zo lang is als de verblijfsduur van het visum. Graag per persoon een eigen verklaring opvragen. Deze kunt u kopiëren en het origineel bewaren voor toekomstig gebruik


  CIBTvisas biedt u graag een veelomvattende (uitgebreide) reispolis aan via onze zakenpartner VAB. Voor meer informatie en om te genieten van deze dienst kunt u hun website bezoeken

 6. Autorisatieformulier

  Een aanvullend autorisatieformulier. Dit formulier treft u aan in het CIBTvisas-aanvraagpakket.

 7. Aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Dit formulier moet:

  • Online ingevuld worden via de website: http://visa.kdmid.ru/
  • Geprint en ondertekend worden door de reiziger
  • Het volledige adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager vermelden bij vraag 19 en 20
  • Het TIN nummer vermelden bij vraag 11

  Gelieve wanneer u het aanvraag formulier invult duidelijk aan te geven dat u de aanvraag bij het “Russian Visa Centre (Brussels)” doet. Deze informatie zal u in de afgeprinte versie terugvinden rechts bovenaan

 8. CIBTvisas-orderformulier

  Stuur het CIBTvisas orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat CIBTvisas uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 9. Multiple entry-aanvragers

  Aanvragers die een multiple-entry-visum nodig hebben, moeten bewijs leveren dat ze eerder een visum voor Rusland hebben gehad en dat ze minstens één keer in de laatste twaalf maanden Rusland hebben bezocht. Dit bewijs moet geleverd worden in de vorm van:

  • Het paspoort moet minstens 12 maanden geldig zijn bij aankomstdatum
  • Het paspoort met daarin het oude visum voor Rusland
  • Een stempel op dit oude visum, waaruit blijkt dat de aanvrager minstens één keer in de laatste twaalf maanden in Rusland is geweest
  • Indien dit oude visum niet meer in het huidige paspoort zit, een kopie van het oude visum en de informatiepagina van het oude paspoort.

 10. Houders van een tweede paspoort

  Aanvragers die in het bezit zijn van een tweede paspoort moeten het originele tweede paspoort aanleveren of een kopie van het paspoort samen met een schriftelijke verklaring waarin vermeld wordt dat er geen geldig Russisch visum in het tweede paspoort is.

 11. Aanvragers van een spoedvisum

  De procedures van 4 werkdagen voor alle visumtypes en die van 7 werkdagen voor visa met meerdere inreizen zijn alleen van toepassing wanneer u een officiële en originele uitnodiging van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft

Vereisten voor een toeristenvisum voor Rusland Vereisten toeristenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Zes maanden na vervaldatum van het visum nog geldig zijn
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 2. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten

 3. Toeristen voucher & hotel voucher confirmation

  Een zogenaamde Visa Support Letter. Dit is een geregistreerde uitnodiging van het hotel in Rusland
  Hou er alstublieft rekening mee dat het consulaat altijd meer informatie kan vragen betreffende uw hotelreservatie

 4. Bewijsstukken reisverzekering

  Een verklaring van uw verzekeringsmaatschappij. Deze verklaring moet:

  • De datum vermelden van wanneer de overeenkomst is afgesloten
  • Het polisnummer vermelden
  • Het telefoonnummer en adres van de verzekeringsmaatschappij bevatten
  • Vermelden welke medische diensten en transport gedekt worden
  • Vermelden dat de reiziger gedekt is voor medische evacuatie en repatriëring in geval van overlijden
  • Vermelden dat de verzekering wereldwijd geldig is inclusief Rusland of geldig is in Europa inclusief Rusland
  • De handtekening en stempel van de verzekeraar bevatten
  • Vermelden dat de polis een minimale dekkingssom heeft van €30000
  • De volledige naam van de reiziger vermelden, zoals vermeld in paspoort
  • In het Engels, Frans of Russisch geschreven zijn


  De ambassade eist dat de verklaring ook aantoont dat de geldigheidsduur van de verzekering minstens net zo lang is als de verblijfsduur van het visum. Graag per persoon een eigen verklaring opvragen. Deze kunt u kopiëren en het origineel bewaren voor toekomstig gebruik


  CIBTvisas biedt u graag een veelomvattende (uitgebreide) reispolis aan via onze zakenpartner VAB. Voor meer informatie en om te genieten van deze dienst kunt u hun website bezoeken

 5. Autorisatieformulier

  Een aanvullend autorisatieformulier. Dit formulier treft u aan in het CIBTvisas-aanvraagpakket.

 6. Aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Dit formulier moet:

  • Online ingevuld worden via de website: http://visa.kdmid.ru/
  • Geprint en ondertekend worden door de reiziger
  • Het volledige adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager vermelden bij vraag 19 en 20

  Gelieve wanneer u het aanvraag formulier invult duidelijk aan te geven dat u de aanvraag bij het “Russian Visa Centre (Brussels)” doet. Deze informatie zal u in de afgeprinte versie terugvinden rechts bovenaan

 7. Verblijven langer dan twee weken

  Indien men langer dan twee weken aan 1 stuk in Rusland zal verblijven, vraagt de ambassade een reisdetail van dag tot dag. Dit reisdetail dient te worden opgesteld door een Russisch reisbureau

 8. Double entry visum aanvragen

  Indien het visum voor een double entry geldig zou moeten zijn, vraagt de ambassade ook het reisschema of vluchtgegevens

 9. Geboorteakte

  Elke aanvrager onder de 18 jaar moet de volgende aanvullende documenten aanleveren:

  • Een kopie van de geboorte-akte waarop duidelijk de namen van beide ouders vermeld zijn.

  Een aanvrager onder de 18 jaar die met één ouder of onbegeleid reist, moet aanvullend een Engelstalige verklaring van toestemming aanleveren, een zogenaamde Letter of Consent. Deze verklaring moet:

  • Aangeven dat de ouder(s)/voogd toestemming geven aan de minderjarige om naar dit land te reizen.
  • Ondertekend zijn door beide ouders / voogd.
  • Uitgegeven zijn door het gemeentehuis (inclusief stempel).

 10. CIBTvisas-orderformulier

  Stuur het CIBTvisas orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat CIBTvisas uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 11. Houders van een tweede paspoort

  Aanvragers die in het bezit zijn van een tweede paspoort moeten het originele tweede paspoort aanleveren of een kopie van het paspoort samen met een schriftelijke verklaring waarin vermeld wordt dat er geen geldig Russisch visum in het tweede paspoort is.

 12. Werklozen, studenten of gepensioneerden

  Werklozen, studenten en gepensioneerden moeten bewijs van voldoende financiële middelen aantonen. Dit moet aangeleverd worden als een kopie van de laatste drie bankafschriften van de reiziger (of van de ouders in het geval van een student) met een minimum saldo van € 1000,- per week van het geplande verblijf