Belangrijke informatie

Nigeria Executive Service

Het aanvragen van een visum voor Nigeria is vaak een ingewikkeld en langdurig proces. Het is dus van essentieel belang dat uw ondersteunende documenten juist zijn en uw aanvraag correct is. Laat een van onze ervaren Nigeria Executive Service specialisten de gehele aanvraag in goede banen leiden van begin tot eind.

Onze op maat gemaakte Nigeria Executive Service omvat het volgende:

 • Een vast contactpersoon binnen het Executive Service team die uw aanvraag van begin tot eind zal verzorgen
 • Provision of application forms, requirements and instructions on how to obtain your necessary visa
 • Kwaliteitscontrole van uw aanvraag en aanvullende documenten om het risico op afwijzing bij het consulaat te minimaliseren
 • Documenten Voorbereiding Service
 • Digitale Fotoservice
 • Het indienen van uw visumaanvraag bij de ambassade en het betalen van alle consulaire kosten
 • Het ophalen van het paspoort en het visum zodra deze is afgegeven.
 • Een scan van uw visum om te bevestigen dat uw visum succesvol is afgegeven
 • Aflevering van uw paspoort op dezelfde dag per koerier in Brussel of per overnight koerier in de rest van België


Na ontvangst van uw online order neemt een CIBTvisas specialist contact met u op om uw order door te nemen en de procedure verder toe te lichten. U wordt verzocht om uw documenten pas op te sturen naar CIBTvisas nadat u telefonisch contact met ons hebt gehad.

Vereisten voor een zakenvisum voor Nigeria Vereisten zakenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Minstens 6 maanden geldig zijn bij aankomstdatum.
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 2. Aantoonbaar inwonerschap

  Een recto verso kopie van uw identiteitskaart

 3. Pasfoto

  De ambassade vereist pasfoto's. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt via de volgende link https://cibtvisas.be/photo-service CIBTvisas zal vervolgens uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.

   

  U kunt ook zelf twee officiële kleurenpasfoto's opsturen die los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto's moeten recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 35mm bij 45mm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

 4. Introductiebrief

  Een introductiebrief van de werkgever in België is vereist. Maak gebruik van onze Digitale Introductiebrief service om er zeker van te zijn dat de introductiebrief voldoet aan de specifieke vereisten van de ambassade. Ga naar https://cibtvisas.be/bcl-order om de aanvraag te beginnen.

  U kunt ook gebruikmaken van de voorbeeld introductiebrief die u hier terugvindt. Zorg ervoor dat u exact dezelfde bewoording en formaat gebruikt om risico op afwijzing en daarmee een langere verwerkingstijd te voorkomen.
  Alle introductiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

 5. Uitnodigingsbrief

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • De paspoort details van de aanvrager vermelden
  • De reden van de reis vermelden
  • Het aantal inreizen en de lengte van het visum vermelden
  • De locatie van het te bezoeken bedrijf vermelden
  • Stempel en handtekening van het te bezoeken bedrijf
   • Vermelden dat de uitnodigende partij de volle verantwoordelijkheid accepteert ten behoeve van de bezoeker.

   De uitnodigende partij dient daarenboven bijkomende documenten toe te voegen:

   • Kopie van de informatiepagina van het paspoort van de uitnodigende partij
   • Kopie van de verblijfsvergunning van de uitnodigende partij, indien die niet de nationaliteit heeft van het land van bestemming

  • Bewijs van bedrijfsregistratie

   Kopie van de registratie van het bedrijf in Nigeria.Deze registratie is niet vereist indien de uitnodigende instantie een overheidsinstelling is

  • Bewijs van het reisarrangement

   Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

   Een kopie van de hotelbevestiging

   en

   Een kopie van een vluchtbevestiging of e-ticket. Dit document moet:

   • Een terugreis of doorreis aantonen
   • De naam van de reiziger vermelden
   • De prijs van het ticket vermelden

  • Gele Koortsboekje

   Een kopie van een gele koorts vaccinatiebewijs is vereist.

  • Online registratie


   Het is niet mogelijk een visumaanvraag te doen zonder voorafgaande online registratie bij de immigratiedienst in Nigeria via de volgende website https://portal.immigration.gov.ng/visa/freshVisa . Zowel de online registratie kosten als de visumkosten dient u online te betalen per creditcard. Deze kosten zijn afhankelijk van het soort visum, de nationaliteit van de aanvrager en de wisselkoers van de USD. De kosten vindt u hier terug.

   Zelf registreren: stuur ID-nummer en referentie mee
   Als u zelf de online registratie en betaling doet, dan ontvangt u een ID-nummer en een referentienummer. Stuur deze mee met uw aanvraag. De ambassade heeft deze gegevens nodig

   Registratie laten doen
   Het invullen van het online registratieformulier en het online visumaanvraagformulier kan een tijdrovend en gecompliceerd karwei zijn. {B:CompanyName} kan de online registratie, het invullen van het visumaanvraagformulier en de betalingen namens u doen, hiervoor berekenen wij € 37,50. Indien u gebruik wilt maken van deze service, vul dan het Nigeria Offline-aanvraagformulier in dat u vindt in het aanvraagpakket en stuur dit op samen met uw aanvraag.

   De online-registratie duurt één werkdag, deze dient u op te tellen bij het totaal aantal werkdagen dat de ambassade nodig heeft voor het afhandelen van de visumaanvraag

  • Aanvraagformulier

   Een volledig ingevuld en ondertekend origineel visumaanvraagformulier. Het gaat om het formulier dat u heeft ingevuld bij de registratie op https://portal.immigration.gov.ng/visa/freshVisa . U dient dit formulier in kleur af te printen voor u het ondertekent.

   Het invullen van het online registratieformulier en het online visumaanvraagformulier kan een tijdrovend en gecompliceerd karwei zijn. CIBTvisas kan de online registratie, het invullen van het visumaanvraagformulier en de betalingen namens u doen, hiervoor berekenen wij € 37,50. Indien u gebruik wilt maken van deze service, vul dan het Nigeria Offline-aanvraagformulier in dat u vindt in het aanvraagpakket en stuur dit op samen met uw aanvraag.

  • Aanvullend formulier

   Een volledig ingevuld bijkomend formulier

  • CIBTvisas-orderformulier

   Stuur het CIBTvisas orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

   De betaling wordt pas geïnd op het moment dat CIBTvisas uw gehele aanvraag heeft afgerond.

  • Eerste visum aanvraag

   De ambassade vereist dat aanvragers persoonlijk hun visum aanvragen indien u voor de eerste keer naar Nigeria reist.  CIBTvisas kan u in dit geval niet assisteren.
   Bent u reeds eerder in Nigeria geweest en u kan een kopie van uw oud gebruikt visum (niet ouder dan 1 jaar) voor Nigeria aantoonbaar maken, dan kan CIBTvisas uw aanvraag indienen. Aanvragers die geen oud visum kunnen overhandigen en aanvragers met een gebruikt visum dat meer dan 1 jaar oud is moeten persoonlijk hun visum aanvragen

  Belangrijke informatie

  Nigeria Executive Service

  Het aanvragen van een visum voor Nigeria is vaak een ingewikkeld en langdurig proces. Het is dus van essentieel belang dat uw ondersteunende documenten juist zijn en uw aanvraag correct is. Laat een van onze ervaren Nigeria Executive Service specialisten de gehele aanvraag in goede banen leiden van begin tot eind.

  Onze op maat gemaakte Nigeria Executive Service omvat het volgende:

  • Een vast contactpersoon binnen het Executive Service team die uw aanvraag van begin tot eind zal verzorgen
  • Provision of application forms, requirements and instructions on how to obtain your necessary visa
  • Kwaliteitscontrole van uw aanvraag en aanvullende documenten om het risico op afwijzing bij het consulaat te minimaliseren
  • Documenten Voorbereiding Service
  • Digitale Fotoservice
  • Het indienen van uw visumaanvraag bij de ambassade en het betalen van alle consulaire kosten
  • Het ophalen van het paspoort en het visum zodra deze is afgegeven.
  • Een scan van uw visum om te bevestigen dat uw visum succesvol is afgegeven
  • Aflevering van uw paspoort op dezelfde dag per koerier in Brussel of per overnight koerier in de rest van België


  Na ontvangst van uw online order neemt een CIBTvisas specialist contact met u op om uw order door te nemen en de procedure verder toe te lichten. U wordt verzocht om uw documenten pas op te sturen naar CIBTvisas nadat u telefonisch contact met ons hebt gehad.

  Vereisten voor een toeristenvisum voor Nigeria Vereisten toeristenvisum voor Belgische paspoorthouders

  1. Paspoort

   Het paspoort van de aanvrager moet:

   • Minstens 6 maanden geldig zijn bij aankomstdatum.
   • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
   • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

  2. Aantoonbaar inwonerschap

   Een recto verso kopie van uw identiteitskaart

  3. Pasfoto

   De ambassade vereist pasfoto's. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt via de volgende link https://cibtvisas.be/photo-service CIBTvisas zal vervolgens uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.

    

   U kunt ook zelf twee officiële kleurenpasfoto's opsturen die los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto's moeten recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 35mm bij 45mm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

  4. Uitnodigingsbrief

   Een uitnodigingsbrief opgesteld door de uitnodigende persoon. De brief moet:

   • De naam en adres van de uitnodigende persoon vermelden
   • De naam van de aanvrager vermelden

   Ook een kopie van het paspoort van de uitnodigende persoon is nodig.

   • Vermelden dat de uitnodigende partij de volle verantwoordelijkheid accepteert ten behoeve van de bezoeker.
   Opgelet! Als u niet in het bezit bent van een uitnodigingsbrief dient u een uittreksel uit het strafregister in het Engels vertaald en gelegaliseerd voor te leggen.

  5. Bewijs van het reisarrangement

   Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

   Een kopie van de hotelbevestiging

   en

   Een kopie van een vluchtbevestiging of e-ticket. Dit document moet:

   • Een terugreis of doorreis aantonen
   • De naam van de reiziger vermelden
   • De prijs van het ticket vermelden

  6. Aantoonbare financiële zekerheid

   Een verklaring van solvabiliteit verkrijgbaar bij uw bank

  7. Gele Koortsboekje

   Een kopie van een gele koorts vaccinatiebewijs is vereist.

  8. Online registratie


   Het is niet mogelijk een visumaanvraag te doen zonder voorafgaande online registratie bij de immigratiedienst in Nigeria via de volgende website https://portal.immigration.gov.ng/visa/freshVisa . Zowel de online registratie kosten als de visumkosten dient u online te betalen per creditcard. Deze kosten zijn afhankelijk van het soort visum, de nationaliteit van de aanvrager en de wisselkoers van de USD. De kosten vindt u hier terug.

   Zelf registreren: stuur ID-nummer en referentie mee
   Als u zelf de online registratie en betaling doet, dan ontvangt u een ID-nummer en een referentienummer. Stuur deze mee met uw aanvraag. De ambassade heeft deze gegevens nodig

   Registratie laten doen
   Het invullen van het online registratieformulier en het online visumaanvraagformulier kan een tijdrovend en gecompliceerd karwei zijn. {B:CompanyName} kan de online registratie, het invullen van het visumaanvraagformulier en de betalingen namens u doen, hiervoor berekenen wij € 37,50. Indien u gebruik wilt maken van deze service, vul dan het Nigeria Offline-aanvraagformulier in dat u vindt in het aanvraagpakket en stuur dit op samen met uw aanvraag.

   De online-registratie duurt één werkdag, deze dient u op te tellen bij het totaal aantal werkdagen dat de ambassade nodig heeft voor het afhandelen van de visumaanvraag

  9. Aanvraagformulier

   Een volledig ingevuld en ondertekend origineel visumaanvraagformulier. Het gaat om het formulier dat u heeft ingevuld bij de registratie op https://portal.immigration.gov.ng/visa/freshVisa . U dient dit formulier in kleur af te printen voor u het ondertekent.

   Het invullen van het online registratieformulier en het online visumaanvraagformulier kan een tijdrovend en gecompliceerd karwei zijn. CIBTvisas kan de online registratie, het invullen van het visumaanvraagformulier en de betalingen namens u doen, hiervoor berekenen wij € 37,50. Indien u gebruik wilt maken van deze service, vul dan het Nigeria Offline-aanvraagformulier in dat u vindt in het aanvraagpakket en stuur dit op samen met uw aanvraag.

  10. CIBTvisas-orderformulier

   Stuur het CIBTvisas orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

   De betaling wordt pas geïnd op het moment dat CIBTvisas uw gehele aanvraag heeft afgerond.

  11. Eerste visum aanvraag

   De ambassade vereist dat aanvragers persoonlijk hun visum aanvragen indien u voor de eerste keer naar Nigeria reist.  CIBTvisas kan u in dit geval niet assisteren.
   Bent u reeds eerder in Nigeria geweest en u kan een kopie van uw oud gebruikt visum (niet ouder dan 1 jaar) voor Nigeria aantoonbaar maken, dan kan CIBTvisas uw aanvraag indienen. Aanvragers die geen oud visum kunnen overhandigen en aanvragers met een gebruikt visum dat meer dan 1 jaar oud is moeten persoonlijk hun visum aanvragen

  Nigeria Visum

  Wilt u weten hoe een visum voor Nigeria eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor Nigeria om te zien welke informatie het bevat.

  Voorbeeldvisum Nigeria bekijken

  Ophaaldienst

  Heeft uw aanvraag spoed...Gebruik de CIBTvisas ophaaldienst.  Een koerier van CIBT haalt uw documenten op, waar u ook bent. Onze snelle en simpele service garandeert dat uw visumaanvraag binnen een werkdag bij de ambassade ligt.

  Bel +32 2 770 07 71 om een afhaalafspraak te maken.

  Kies voor CIBTvisas

  Snel. CIBTvisas biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

  Makkelijk. De specialisten van CIBTvisas helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

  Veilig. CIBTvisas waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.