Vereisten voor een zakenvisum voor Saoedi-Arabië Vereisten zakenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Minstens 6 maanden geldig zijn bij aankomstdatum.
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 2. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten

 3. Introductiebrief

  Een originele introductiebrief van de werkgever in België is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Belgisch adres. Een voorbeeld introductiebrief vindt u hier terug.

  Alle introductiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug
  In aanvulling op de tekst zoals vermeld in de voorbeeld introductiebrief, moet uw introductiebrief ook:

  • Een originele stempel bevatten van het bedrijf
  • Een originele handtekening bevatten

 4. Uitnodigingsbrief

  Een uitnodigingsbrief met vermelding van de naam van de aanvrager, afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Saoedi-Arabië.

 5. Zorgverzekering

  De ambassade van Saoedi-Arabië eist dat alle aanvragen vergezeld worden met een ziektekostenverzekering van een erkende zorgverzekeraar.  CIBTvisas zal deze verzekering namens u aanvragen tijdens het indienen van uw visumaanvraag. Vul het Saoedi-Arabië Zorgverzekeringformulier in dat u aantreft in het CIBTvisas-aanvraagpakket. De ambassade van Saoedi-Arabië brengt hiervoor €12 registratiekosten in rekening boven op de kosten voor de zorgverzekering

 6. Registratie Saoedi-Arabië

  De ambassade van Saoedi-Arabie laat geen persoonlijke aanvragen toe en u dient gebruik te maken van een goedgekeurde agentschap zoals CIBT. De ambassade vereist dat het agentschap een registratieformulier invult namens de reiziger. De kosten voor het invullen van dit onlineformulier bedragen €50,00 excl. De kosten voor de online registratie zijn inbegrepen in de servicekosten.

  Het registratieformulier moet door de aanvrager ondertekend worden. CIBTvisas zal, zodra de complete aanvraag binnen is, het formulier opsturen naar de aanvrager. Deze moet het formulier ondertekenen en vervolgens ingescand terugsturen naar CIBTvisas

 7. Aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Dit formulier moet:

  • Ingevuld worden in blokletters (kapitalen)
  • Ingevuld worden met zwarte inkt

 8. CIBTvisas-orderformulier

  Stuur het CIBTvisas orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat CIBTvisas uw gehele aanvraag heeft afgerond.

Saoedi-Arabië visum

Wilt u weten hoe een visum voor Saoedi-Arabië eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor Saoedi-Arabië om te zien welke informatie het bevat.

Voorbeeldvisum Saoedi-Arabië bekijken


 

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed...Gebruik de CIBTvisas ophaaldienst.  Een koerier van CIBT haalt uw documenten op, waar u ook bent. Onze snelle en simpele service garandeert dat uw visumaanvraag binnen een werkdag bij de ambassade ligt.

Bel +32 2 770 07 71 om een afhaalafspraak te maken.

Kies voor CIBTvisas

Snel. CIBTvisas biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van CIBTvisas helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. CIBTvisas waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.